Følg Sociale-Rettigheder på Facebook og hold dig opdateret
Seneste indlæg på forum

fradrag i ledighedsydelse

Her stiller du spørgsmål til din situation og får et vejledende juridisk svar.

fradrag i ledighedsydelse

Indlægaf My1154 » tirs okt 23, 2012 2:52 pm

jeg bliver efter et overfald fyret på grund af problemer med heldbredet. Jeg vil få tjenestemandspension. Har prøet at finde svar i Andersines indlæg uden held.

Tror dog jeg har forstået at jeg bliver fratrukke noget fra ledighedsydelsen også selvom det er på grund af sygdom jeg må stoppe.

Jeg vil gerne vide hvor meget der bliver fratrukket af ledighedsydelsen, ved ikke hvilke pension jeg får endnu.
My1154
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs okt 23, 2012 2:43 pm

Re: fradrag i ledighedsydelse

Indlægaf Louise Schelde » ons okt 24, 2012 6:44 am

Kære My1154,

I henhold til Bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse eller særlig ydelse, fremgår det af § 9, at løbende udbetalinger af pension medfører fradrag i ledighedsydelsen. Dette er dog med undtagelse af de indtægtskilder der er nævnt i § 12.

Ud fra det du beskriver, må udgangspunktet være fradrag efter § 9, med mindre der er tale om en undtagelse i § 12. Jeg indsætter begge bestemmelser nedenfor, så du selvfølgelig kan tjekke efter. Hvad du præcis vil få udbetalt og hvad fradraget bliver, kan jeg desværre ikke svare på. Din kommune kan udarbejde en beregning af det konkrete beløb.

Jeg håber det var svar nok. Ellers siger du selvfølgelig til.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen


Pensioner mv.
§ 9. Løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et tidligere ansættelsesforhold, og er af en sådan karakter, at det er sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrager til pensionen, medfører fradrag i ledighedsydelsen, jf. dog § 12.
Stk. 2. Løbende udbetaling af pension, som har forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet, medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 3. Løbende udbetaling af en pension og pensionslignende ydelser til en person, der tidligere har været borgmester, udvalgsformand, rådmand, regionsformand, medlem af Folketinget eller Europaparlamentet mv., medfører fradrag i ledighedsydelsen.
Stk. 4. Løbende udbetaling fra en tidligere arbejdsgiver af beløb, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag i ledighedsydelsen.

Indtægter, der ikke medfører fradrag
§ 12. Der sker ikke fradrag for arbejdsfrie indtægter, herunder:
1) Kapitalpensioner og kapitalforsikringer.
2) Indtægter fra opsparings- og forsikringsordninger, herunder livrente, der er uden forbindelse med et arbejdsforhold.
3) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (herunder SP) og udbetalinger efter lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
4) Pension efter ægtefælle eller samlever samt børnepension.
5) Erstatninger, herunder erstatninger efter lov om arbejdsskadesikring.
6) Krigsskadeerstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.
7) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.
8) Invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
9) Efterløn efter funktionærlovens § 8, efterindtægt efter kapitel 6 i lov om tjenestemandspension, godtgørelse for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, og funktionærlovens § 2 b mv., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.
10) Indtægter ved salg af erhvervsvirksomhed og fast ejendom.
11) Forpagtningsafgift og indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.
12) Renter, aktieudbytte og lignende, arv, gaver og gevinster.
13) Underholdsbidrag.
14) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold.
15) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).
16) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.
17) Feriepenge og betaling for feriefridage, der udbetales uden at afholde ferie eller feriefridage efter ferieloven mv., hvis der har været en feriehindring efter ferielovens regler.
Louise Schelde
 
Indlæg: 1968
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm

Re: fradrag i ledighedsydelse

Indlægaf My1154 » ons okt 24, 2012 5:13 pm

Tak for dit svar.

Jeg er ikke klar over om Svaglighedspension eller kvalificeret svalighedspension hører under §12 stk 14 eller under § 9. Det er det der er problemet.

Jeg har misten min erhvervsevne og vil derfor få pension.
My1154
 
Indlæg: 2
Tilmeldt: tirs okt 23, 2012 2:43 pm

Re: fradrag i ledighedsydelse

Indlægaf Louise Schelde » tors okt 25, 2012 3:13 pm

Kære My1154,

Svagelighedspension betragtes som en pension der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og som er led i et tidligere ansættelsesforhold i henhold til bekendtgørelsens § 12 stk. 1 nr. 14.

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen
Louise Schelde
 
Indlæg: 1968
Tilmeldt: ons jun 15, 2011 5:24 pm


Tilbage til Juridisk forum til fleksjob og ledighedsydelse

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst

cron