Hvad betyder de nye regler om førtidspension?

Indsendt af Louise Schelde Frederiksen on 10/07 - 2016 kl: 11:36

Hvad betyder de nye regler om førtidspension?

Den 1. juni 2016 trådte ændringer i Lov om social pension (pensionsloven) i kraft. Ændringerne læner sig op af det processuelle i forbindelse med pensionsansøgninger. Det vil sige omkring den formelle ret og hvordan sager om pension formelt set skal behandles samt hvem der skal tage stilling.

Der er således ikke sket ændringer i den materielle ret, altså hvilke kriterier der skal være opfyldt for at få tildelt førtidspension.

Ændringerne betyder - helt forsimplet:

1) Hvis en borger søger om førtidspension på det foreliggende grundlag i henhold til pensionslovens § 17 og kommunen vurderer det utvivlsomt at borgeren vil modtage et afslag på sin ansøgning om førtidspension eller seniorførtidspension, kan kommunen behandle sagen i eget regi og dermed undgå at sende sagen til drøftelse i Rehabiliteringsteamet. Det betyder, at kommunen på eget initiativ og efter egne vurderinger sender et afslag til borgeren i de sager, hvor kommunen ikke er tvivl om, at borgeren skal meddeles afslag på pension. Der kan fortsat klages over denne forvaltningsretlige afgørelse, når afslaget modtages.

2) Hvis kommunen vurderer, at en borger helt åbenbart bør overgå til reglerne om førtidspension kan de ligeledes, udenom Rehabiliteringsteamet, rejse sagen efter pensionslovens § 18 og meddele borgeren en bevilling af førtidspension. Betingelserne for at kommunen kan behandle sager om førtidspension efter § 18 uden forudgående drøftelser i Rehabiliteringsteamet er, at sundhedskoordinatoren har udtalt sig i sagen - eller hvis borger er terminalpatient.   

 

___

De bedste hilsner

Louise Schelde Frederiksen

Hvem er vi?

Sociale-Rettigheder.dk er sponsoreret af Schelde Frederiksen Consult. Som behandler, forening, virksomhed, uddannelsesinstitution, advokat eller rådgiver kan I oprette jer med firmaprofil, så vi kan henvise til jer i fremtiden. Foreninger og virksomheder opretter sig gratis under Frivillige og på Jobboxen. Ring gerne på 2233 3739 eller send en mail på lsf@scheldefrederiksenconsult.dk.  

Seneste forumindlæg
Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet her.